Chat

Indexpagina

Contact

Overzicht ABC

Beheer

Starthandig.nl


Starthandig.nl

Voorwaarden

Elk persoon dat van de deelname mogelijkheid van Starthandig.nl gebruik maakt gaat akkoord met de voorwaarden.

  • Starthandig.nl is gratis, en zal geen kosten vragen voor het gebruik maken van ons systeem.
  • Starthandig.nl behoud zich het recht op ieder moment zonder notificatie een pagina te verwijderen wanneer deze zich niet aan de regels houdt.
  • Het is verboden informatie te publiceren middels onze service die in strijd is met het Nederlands recht.
  • Het is verboden auteursrechten te schenden d.m.v het verspreiden en/of publiceren van beschermd foto-,video- of muziekmateriaal.
  • Het is verboden informatie te publiceren die niet in overeenstemming is met het u door u geselecteerde genre, onderwerp of doelgroepbenadering.
  • Het niet naleven van deze voorwaarden betekent dat Starthandig.nl alle kosten zal verhalen op de ingeschreven partij.